office@pjtherapeutic-speechtools.com
+48 797171989

DIALOG Anna Władysiak

DIALOG

ANNA WŁADYSIAK

W swojej praktyce zajmuję się przede wszystkim: profilaktyką wad wymowy diagnozą logopedyczną, terapią wad wymowy (dyslalia), terapią zaburzeń mowy, terapią dysleksji, terapią pedagogiczną (wspieranie i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się), terapią ręki.

Zapraszam - Anna Władysiak

DIALOG

ANNA WŁADYSIAK

W swojej praktyce zajmuję się przede wszystkim: profilaktyką wad wymowy diagnozą logopedyczną, terapią wad wymowy (dyslalia), terapią zaburzeń mowy, terapią dysleksji, terapią pedagogiczną (wspieranie i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się), terapią ręki.

Zapraszam - Anna Władysiak

gabinet3

Specific References